Week van de Circulaire Economie | #1

Leernetwerk Circulair Inkopen

Uit onderzoeken komt naar voren dat veel aanbestedingen circulariteit nog te weinig belonen. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is het van belang dat we circulair inkopen tot standaard maken. 

In november 2021 is Provincie Limburg samen met de gemeenten een leernetwerk gestart. Meer dan 40 deelnemers delen in 10 bijeenkomsten ervaringen en werken samen om op te schalen.

In de week van de circulaire economie delen we onze ervaringen tot nu toe. We starten met de ambities van Provincie Limburg.

 

bijeenkomst 1

Deelnemers

Pin It on Pinterest

Share This