Circular | SDG  7, 9, 10, 12, 13

Inzamelen en circulaire afval verwerking

De Provincie Limburg produceert jaarlijks als organisatie circa 109 ton  bedrijfsafval. Daarbij gaat niet alleen het om afval dat afkomstig is van het Gouvernement, maar ook om het afval dat afkomstig is van de Milieumeetdienst, het Projectbureau Ooijen-Wanssum en de steunpunten Nederweert, Hulsberg en Sittard.

In 2020 heeft Provincie Limburg een dienstverleningsovereenkomst aanbesteed voor het ophalen en zo duurzaam / circulair mogelijk (laten) verwerken van de navolgende afvalstromen van de Provincie Limburg: restafval, gft, klein chemisch afval (kca), plastic, blik, drankkartonnen (pbd), glas, koffiedroes en uitzonderlijk afval.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Van Kaathoven Nederland B.V.

Periode:  1 februari 2021- 31 januari 2025 optie 2 keer 1 jaar verlening

Tender: Europese openbare procedure

CPVcodes: 90500000, 90510000, 90511000, 90512000

Gunning: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (Kwaliteit 50% → 80%  circulair)

Circulariteit gunning:
1) Plan van aanpak circulaire verwerking bedrijfsafval: verwerkingsproces zo hoog mogelijk op de ladder van Lansink, preventie van afval en communicatie
2) Logistiek Plan voor het beperken van vervoerskilometers en het voorkomen van CO2-uitstoot: slim transport, compensatie CO2, duurzaam wagenpark.  

Circulaire afval verwerking draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

MVI inclusieve samenleving PL

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op het wereldwijde indicatoren raamwerk voor de duurzame doelen SDGs voor 2030.

SDG 7.2

Biogas

Het frituurvet en GFT afval uit het restaurant moet verwerkt worden tot Biogas. Over de hoeveelheid m3/biogas moet jaarlijkse gerapporteerd worden. 

SDG 9.4.1

Innovatie

 Maak een SMART plan waarin slimme logistieke oplossingen worden
voorgesteld voor het verlagen van de CO2 emissie door schoon en slim
transport.

SDG 10.3

SROI

Het Social Return percentage wordt vastgesteld op 2% van de opdrachtsom. Deze regeling is van toepassing voor de
gehele duur en omvang van de opdracht.

SDG 12.5.1

Circulair

Beschrijf per afvalstroom het
verwerkingsproces én de trede in Ladder van Lansink. Maak daarbij tevens het potentieel aan
afvalbesparing inzichtelijk  incl. communicatieplan.

SDG 13.2.2

CO2 emissies

Beschrijf oplossingen die CO2 emissie verlagen door reductie transportbewegingen, voertuigen met schonere brandstoffen en banden met lage geluidsemissie en rolweerstand.

De uitvraag

Geschiktheidseis: een geldig milieumanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015, vergelijkbaar certificaat of gelijkwaardig systeem waarbij wordt toegelicht hoe milieuzorg binnen uw organisatie is verankerd (plan, uitvoering, controle, verbeteren).

Gunningscriterium kwaliteit (50%): plan van aanpak circulaire verwerken afval (40%), logistiek plan voor CO2 reductie (40%), betrouwbaarheid ophalen (20%).

ladder van lansink

‘Het is gaaf om als een van de eerste in Nederland een circulair afvalconcept uit te mogen vragen. Hiermee duw je de markt een bepaalde richting op, waarbij ze heel goed moeten nadenken over slim transport, preventie van afval, het verwerkingsproces en het recyclen of hergebruiken van afval.’

Evy Blom

Contractbeheerder, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This