Ons verhaal

Bewust en gericht verduurzamen is een krachtig instrument om te realiseren dat Nederland vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt, aantrekkelijk en toekomstbestendig is (en blijft). Daarom staat dit bovenaan de agenda van veel organisaties.

Als inkoper ben je bij uitstek gepositioneerd om de positieve impact van jouw organisatie te vergroten. Maar ervaar je de invulling van verduurzaming ook als te abstract en soms zelfs te vrijblijvend? Met de juiste handvatten helpen we jou om concreet te maken hoe je bijdraagt aan de organisatiedoelen en duurzaamheid onderdeel maakt van de inkoopstrategie bij ieder project.

Mariska van Dalen, oprichtster van MVI Platform, buigt zich al jaren vanuit verschillende functies over vraagstukken op het gebied van verduurzaming. Tijdens haar carrière constateerde ze dat organisaties zich niet altijd bewust zijn van hoe zij met hun inkoopstrategie bijdragen aan mens, milieu en maatschappij. Ze ondervond dat er wel veel data is, maar dat deze niet altijd goed vindbaar en/of gebundeld is. Hierdoor blijkt het een uitdaging voor inkopers te zijn om deze data te vertalen naar informatie en te gebruiken om keuzes te maken voor de inkoopstrategie.

MVI Platform brengt hier verandering in. Vanuit haar ervaring, passie en enthousiasme om bij te dragen aan een betere wereld, is Mariska MVI Platform gestart. Haar droom is dat uiteindelijk bij alle organisaties maatschappelijk verantwoordelijk inkopen structureel onderdeel van de inkoopstrategie wordt. Inkopers zijn in haar ogen de aanjagers voor het verduurzamen van de organisatie en productieketens.

MVI Platform is de plek om jou te inspireren maatschappelijk verantwoord in te kopen bij elke aanbesteding of inkoop die je doet. Met de tool, Het SDGinkoopkompas, maken we de
impact van elk project of product op mens, milieu en maatschappij concreet. De tool verbindt informatie uit diverse bronnen en databases, waarmee we kansen en risico’s identificeren voor de ambitie in jouw project. Hierdoor creëren we een inkoopstrategie op maat. De resultaten van deze projecten worden uitgebreid en gestructureerd verzameld in de tool en zichtbaar gemaakt op het MVI Platform. Hierdoor wordt de data in de tool continu geactualiseerd en kunnen gebruikers leren van elkaars keuzes.

MVI Platform helpt jou bij het creëren van een heldere, duurzame inkoopstrategie voor ieder project. Zo draag je bij aan de doelstellingen van jouw organisatie, waarbij je de positieve impact op mens, milieu en maatschappij optimaliseert.

Pin It on Pinterest

Share This